Wentylacja

Podstawą każdego budynku jest niezawodna wentylacja. Dopiero po latach lekceważeń widoczny staje się związek pomiędzy niewłaściwą wentylacją a innymi niepożądanymi zjawiskami w naszych domach czy miejscu pracy. Najważniejszą regułą wentylacji jest nawiew powietrzny kompensujący jego wywiew.

Wentylacja – którą wybrać?

W budownictwie obowiązują następujące wymogi: do pomieszczeń, w których przebywają osoby niepalące powinno się dostarczać mniej więcej 30 m³ powietrza zewnętrznego na każdą godzinę, a do pomieszczeń, w których przebywają palący – średnio 50 m³/h. Najpopularniejszą formą wentylacji jest otwieranie okien i drzwi i robienie przeciągu. Na drugiej pozycji pod względem częstości używania znajduje się wentylacja mechaniczna – cyrkulacja powietrza poprzez wykorzystanie specjalnie stworzonych do tego urządzeń. Poza tymi dwoma metodami, możemy spotkać także z wentylacją grawitacyjną.

Skutki wadliwej wentylacji

Źle działająca wentylacja może być związana z nadmiarem lub niedoborem tlenu w powietrzu. W pierwszym przypadku, osoby, które przebywają w pomieszczeniu mogą mieć zawroty głowy – u niektórych mogą wystąpić nawet utrata przytomności. Tego typu sytuacja może również fatalnie wpłynąć na spalanie w urządzeniach gazowych. Z kolei zbyt duża ilość tlenu w powietrzu powoduje nadpobudliwość i prowadzi do znacznego podwyższenia ciśnienia. Są to również wymarzone warunki do powstawania grzybów i pleśni.