Sklep z centralami wentylacyjnymi

Centrala wentylacyjna to najważniejszy element każdej tego typu instalacji. Ich wielkość może być bardzo różna – od kompaktowych maszyn aż po ogromne centrale – te drugie zdolne są do użytku w największych budynkach, ale pełnione przez nie funkcje za każdym razem są identyczne.

Centrala wentylacyjna – jak to działa?

Centrala wentylacyjna jest stworzona do obróbki powietrza, które następnie zostanie wtłoczone do klimatyzowanego pomieszczenia. W jej wnętrzu medium jest chłodzone, zraszane, odwilgacane czy podgrzewane – w zależności od wymagań użytkowników instalacji.

Co potrafi centrala wentylacyjna?

Zimą centrala wentylacyjna najczęściej ogrzewa powietrze czerpane z zewnątrz – w ten sposób, by temperatura wewnątrz budynku wynosiła mniej więcej 25*C. Latem zaś konieczne jest ochładzanie medium do komfortowego poziomu.

Osuszanie w centrali wentylacyjnej

Osuszanie medium może przebiegać na dwa sposoby – poprzez skraplanie lub wiązanie wody w w wymiennikach z chłonnego surowca, a wilgoć zostaje następnie wydalana poza system.

Centrala wentylacyjna nawilża powietrze

Do nawilżania powietrza używa się pary lub mokrych wymienników. W czasie takiego procesu w powietrzu niekiedy rozwijają się drobnoustroje – z uwagi na to przed wprowadzeniem do pomieszczenia musi być oczyszczone promieniowaniem ultrafioletowym.