Oświetlenia bezpieczeństwa

Oświetlenie bezpieczeństwa jest jednym z typów oświetlenia awaryjnego. Posiada łatwy do rozpoznania wygląd: prostokątne znaki na zielonym lub czerwonym tle. Jest to swego rodzaju punkt odniesienia w czasie braku prądu. Pomaga ludziom znajdującym się w budynku szybko przemieścić się w bezpieczne miejsce podczas pożaru lub innego niebezpieczeństwa. W niektórych sytuacjach brak elektryczności może mieć tragiczne skutki w postaci zagrożenia zdrowia lub przerwania ważnego procesu technologicznego.

Działanie i sterowanie oświetleniem bezpieczeństwa

Systemy oświetlenia awaryjnego składają się z modułów i działają automatycznie. Wszystkie elementy są ze sobą połączone, a ich monitoring odbywa się w ramach jednego systemu zarządzania. To znaczy, że w każdym przypadku można wytyczać indywidualne drogi ewakuacyjne dopasowane do konkretnego budynku i regulować długość świecenia. Lokalizacja świateł powinna być dostosowana do budynku. Należy pamiętać, że oświetlenie awaryjne musi być zasilane w sposób niezależny od zasilania podstawowego.

Gdzie wykorzystujemy oświetlenie bezpieczeństwa?

Oświetlenie bezpieczeństwa wykorzystuje się głównie w budynkach użyteczności publicznej oraz dużych zakładach przemysłowych. Poszczególne normy i rozporządzenia regulują, jakie wymogi powinno spełniać oświetlenie i, w jakich pomieszczeniach oświetlenie bezpieczeństwa musi być bezwzględnie umieszczone. Są to na przykład: hale widowiskowe, obiekty sportowe, a także domy opieki. Szczególnie ważne jest oświetlenie tzw.open space, drogi ewakuacyjnej oraz stref wysokiego ryzyka.